Gautinų sąskaitų privalumai

Gautinos sumos - tai įmonės ar organizacijos pardavimai, iš kurių dar reikia atlikti mokėjimą arba visą mokėjimą. Įmonės naudojasi gautinomis sumomis, siekdamos pasiūlyti klientams ilgalaikius mokėjimo planus arba sukurti kreditą. Tinkamas gautinų sumų aptarnavimas gali suteikti keletą privalumų visų dydžių įmonėms.

Sukurkite klientų lojalumą

Leiskite klientams pirkti prekes ir paslaugas naudodamiesi IOU, kredito sąskaitomis arba ilgalaikėmis mokėjimo galimybėmis, gali pasiūlyti įmonėms didelį pardavimo pranašumą. Lengvai susietų ir labai organizuotų gautinų sumų informacijos apie kiekvieną klientą išlaikymas leidžia įmonėms pasinaudoti šiais pardavimais. Įmonės gali užmegzti gerą valią ir lojalumą tarp savo klientų, leidžiant klientams sąžiningai įsigyti pirkinių, atveriant kelią galimam pardavimui ateityje.

Stebėkite klientų kreditą

Duomenys apie ankstesnius planus ir pirkimus gali leisti bendrovėms priimti individualius sprendimus dėl kreditų išplėtimo klientams, turintiems teigiamą grąžinimo istoriją ir atsisakiusiems klientams, turintiems dėmėtus įrašus. Gerai tvarkomos gautinos sumos, kurios yra suskaitmenintos, gali būti rūšiuojamos pagal įvairias metrikas, įskaitant laiką, per kurį reikia sumokėti pirkimus, pirkimų, atliktų pagal kreditą, tipą ir daug kitų parametrų.

Stebėkite nesurinktą pelną

Galbūt svarbiausias gautinų sumų elementas yra nesurinkto pelno stebėjimas. Duomenys apie nemokėjimą yra svarbiausi organizaciniai bandymai surinkti už praėjusias sąskaitas, nustatyti grąžinimo planus su klientais ir inicijuoti surinkimo procedūras. Informacija apie gautinas sumas taip pat gali būti pagrindinė informacija, jei surinkimo procesą pradės teisminės, arbitražo ar tarpininkavimo procedūros.

Bendra mokesčių organizacija

Siekiant įgyvendinti visišką sėkmę, organizacijos gautinų sumų departamentas turi būti gerai valdomo finansų ir klientų valdymo įrangos, įskaitant pardavimus, klientų aptarnavimą ir verslo plėtrą, aspektas. Ankstesnių klientų įsigijimo ir skolinimosi tendencijų analizė gali būti svarbi priemonė kuriant naujas rinkodaros strategijas ir pardavimo iniciatyvas, kurios gali paskatinti plataus masto augimą ir naujas klientų bazes.