Darbo vietos kultūros privalumai organizacijoje

Dydis neturi reikšmės, kai kalbama apie darbo vietos kultūrą. Kiekviena organizacija, nepriklausomai nuo to, kiek žmonių dirba, gali pasinaudoti darbo kultūros teikiama nauda. Darbovietės kultūra stiprina tai, kaip verslas veikia su išsakytomis ir neišsakytomis įsitikinimais, vertybėmis ir normomis, kurias dalijasi darbuotojai ir savininkas. Tai akivaizdu viskas nuo to, kaip darbuotojai apsirengia, kiek laiko jie atvyksta, kaip jie praleidžia pietų valandas ir kaip jie sukuria vidaus ir išorės klausimus.

Gerinti našumą

Darbuotojai, kurie supranta savo darbo kultūrą, geriau suvokia savo tikslus ir labiau atitinka jų vadovų, kolegų darbuotojų ir klientų poreikius. Jie investavo į įmonę ir demonstruoja lojalumą. Verslininkas, interneto išteklių verslo savininkams, teigia, kad darbuotojai, dirbantys įmonėse, turinčiose sveikas darbo vietas, gali būti labiau pasiryžę ir produktyvesni.

Padidinti rinkodarą

Įmonės kultūra - tai prekės ženklo, kurį kuriate savo verslui, dalis, ir tai turės įtakos, kaip samdyti talentus ir kokio tipo talentus pritraukiate. Darbo ieškantys asmenys ieško kompanijų, kurios atitinka jų gyvenimo būdą, ar tai lanksčios darbo valandos, finansinė parama tęstiniam mokymui, atsitiktiniai aprangos kodai, tarptautinės darbo galimybės, ar įmonės, turinčios patogumų, pavyzdžiui, sporto salės. Profesionalus personalo ir mokymo specialistas Barbas Bruno pažymi, kad interviu metu įmonės turėtų dalytis darbo vietos kultūra su potencialiais darbuotojais ir nurodyti priežastis, dėl kurių jie dirba. Straipsnyje apie „Harvard Business School“, „Working Knowledge“, profesoriai Džeimsas Heskettas ir W. Earl Sasser teigia, kad įmonės, turinčios gerai apibrėžtą verslo kultūrą, dažnai pripažįstamos geresnėmis darbo vietomis, todėl jie yra žinomi tarp būsimų darbuotojų.

Formuoti vienybę tarp darbuotojų

Darbuotojai ir organizacijos nariai priima vadovybės nurodymus, nes jie formuoja savo nuomonę apie darbo vietos kultūrą. Kai darbuotojai priims bendrus bendrovės standartus, jis vienija darbuotojus ir vadovybę. „Entrepreneur.com“ „Lyderystės“ kolektyvas „Patty Vogan“ teigia, kad verslo kultūra prasideda ir baigiasi aukščiausio lygio su įmonės savininku ir viršutine vadovybe. Vienybė verčia darbuotojus jaustis kaip komandos dalis. Verslininkas internete teigia, kad šis jausmas labiau rūpinasi darbuotojų sėkme, o ne savo asmeniniais pasiekimais.