Verslo veikla, prisidedanti prie akcininkų nuosavybės

Nuosavas kapitalas atsirado iš dviejų svarbių šaltinių: įnašas iš akcininkų mainais į bendrų ir pageidaujamų akcijų akcijas ir nepaskirstytasis grynasis pelnas, kurį bendrovė uždirbo nuo pat jos įkūrimo. Kiekvieną dieną vykdoma verslo veikla, pvz., Prekių pardavimas arba akcijų pardavimas, gali tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėti prie akcininkų nuosavybės.

Pajamų sandoriai

Kai įmonės pajamos viršija savo sąnaudas, grynąsias pajamas bendrovė pasilieka akcininkų nuosavybės sąskaitoje „nepaskirstytasis pelnas“, pateiktą bendrovės balanse. Sukauptas nepaskirstytasis grynasis pelnas, kuris sudaro nepaskirstytojo pelno likutį, gali būti paskirstytas akcininkams dividendų pavidalu, ir taip pat gali būti reinvestuojamas atgal į korporaciją, siekiant padidinti kuro augimo strategijas ir padidinti akcininkų turtą.

Kaina žygis

Kai korporacija įgyvendina savo prekių ar paslaugų kainų padidėjimą, padidėjimas sukels didesnį veiklos pelną, o galiausiai padidės akcininkų nuosavybė. Kadangi verslo savininkai gali rizikuoti prarasti klientus nuo padidėjusių kainų, įmonė gali nuspręsti padidinti kainą tik savo didelės apimties produktais arba pasiūlyti savo klientams daugiapakopę kainodaros struktūrą.

Akcijų emisijos akcijos

Akcininkų nuosavybė apima ir bendrų, ir pageidaujamų akcininkų įnašą, todėl akcijų išleidimas padidina bendrovės nuosavybės balansą. Kadangi nuosavas kapitalas gali nereikalauti akcininkams mokamų palūkanų, ši kapitalo forma yra įprastinė įmonių finansavimo forma. Skaitydamas korporacijos balanso nuosavybės dalį, investuotojas turi prisiminti, kad akcininkų nuosavybė yra padidinta nesumokėtų akcijų skaičiumi.

Kita veikla

Kita veikla, galinti prisidėti prie akcininkų nuosavybės, apima visos įmonės biudžetą visiems darbuotojams, kurie gali sumažinti atostogas ir atostogas užmokestį ir sumažinti valandinius darbuotojus. Akcininkų nuosavybė taip pat gali būti padidinta ribojant įmonės keliones ir pramogas tik būtinomis kelionėmis, kurių reikalaujama iš atskirų darbuotojų, ir kitomis biudžeto sudarymo priemonėmis.