Kaip matuoti „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus diapazoną

Patikrinkite, ar belaidis maršrutizatorius veikia iki galo. Metalo konstrukciniai elementai, liuminescencinės lempos, elektros laidai ir vandentiekis turi įtakos maršrutizatoriaus belaidžio ryšio sričiai. Patikrinkite „Wi-Fi“ signalą su paprastu realaus pasaulio testu, kad nustatytumėte geriausią bevielio maršrutizatoriaus vietą arba papildomų įrenginių poreikį. Patikrinkite signalo stiprumą ir nuoseklumą laikui bėgio srities kraštuose. Sumažinkite būsimų trikčių ir ryšių problemų kiekį, dokumentuodami silpnos arba abejotinos aprėpties sritis.

1.

Nustatykite ir prijunkite belaidį maršrutizatorių prie tinklo.

2.

Įjunkite nešiojamąjį kompiuterį ir prijunkite jį prie belaidžio kelvedžio.

3.

„Windows“ valdymo skyde atidarykite „Tinklo ir bendrinimo centrą“. Belaidžio ryšio signalo stiprumas rodomas šiuo metu aktyvaus tinklo ryšio lango vidurinėje dalyje.

4.

Lėtai nueikite nuo maršrutizatoriaus, kai kompiuteris įjungtas, o signalo stiprumo ekranas atidarytas. Sustabdyti, kai signalo stiprumas pasiekia „Prastas“ arba yra paskutinėje ekrano juostoje.

5.

Kompiuteryje atidarykite komandų eilutės langą. Į komandų eilutę įrašykite „ping 192.168.1.1 --t“, kad galėtumėte nuolat prijungti maršrutizatorių. Ieškokite atsisakytų paketų ir neišsamių pranešimų. Įveskite „Ctrl-C“ norėdami sustabdyti ping komandą po 10 minučių.

6.

Perkelkite kompiuterį nuo 15 iki 20 pėdų arčiau maršrutizatoriaus, kol ping komanda nepateikia perdavimo klaidų 10 minučių. Pažymėkite šią vietą kaip grindų plano ar svetainės žemėlapio aprėpties kraštą.

7.

Pakartokite 4–6 žingsnius, skirtus aprėpties srities perimetrams.

Reikalingi dalykai

  • Nešiojamasis kompiuteris su bevieliu ryšiu
  • Pastato aukšto planas arba norimo aprėpties plotas

Patarimai

  • Atlikite šį testą tik su vienu kompiuteriu, prijungtu prie belaidžio kelvedžio, kad būtų išvengta paketų susidūrimų, kuriuos sukelia didelis naudojimasis kitais kompiuteriais.
  • Ieškokite nedidelių mirusių dėmių prie betono sienų ar kitų konstrukcijų, kurios gali sukelti radijo signalo užtvarą. Pažymėkite visas negyvas vietas savo svetainės makete ir venkite belaidžių darbo vietų šiose srityse.

Įspėjimas

  • Jei darbo vietos bus įdėtos į prastą priėmimą ir 10 proc. Ar didesnį paketų praradimą, tai gali lemti prastą tinklo veikimą ir galimą duomenų praradimą.