Finansų planavimo santykio analizės svarba

Veiksmingas planavimas ir finansų valdymas yra raktas į finansiškai sėkmingą smulkų verslą. Santykių analizė yra labai svarbi siekiant padėti jums suprasti finansines ataskaitas, nustatyti tendencijas laikui bėgant ir įvertinti bendrą jūsų verslo finansinę būklę. Be to, skolindami ir investuodami sprendimus skolintojai ir potencialūs investuotojai dažnai remiasi santykių analize.

Universalumas ir naudingumas

Santykiai yra kritiniai kiekybinės analizės įrankiai. Viena iš svarbiausių jų funkcijų - gebėjimas veikti kaip atsilikimo rodikliai nustatant teigiamas ir neigiamas finansines tendencijas. Informacija, pateikta tendencijų analizėje, leidžia jums parengti ir įgyvendinti vykdomus finansinius planus ir, jei reikia, atlikti kursų pataisymus trumpalaikiams finansiniams planams.

Santykių analizė taip pat suteikia galimybę palyginti savo verslo finansinę būklę su kitomis jūsų pramonės įmonėmis arba tarp jūsų verslo ir kitų pramonės šakų įmonių. Dėl turimų finansinių rodiklių skaičiaus svarbu atlikti tyrimus ir pasirinkti santykius, kurie labiausiai tinka jūsų verslui.

Bendri dydžių palyginimo rodikliai

Balanso bendrų dydžių santykiai yra svarbūs siekiant palyginti turtą ir įsipareigojimus. Šie finansiniai rodikliai yra skirti kiekvienam balanse nurodytam turtui apskaičiuoti kaip viso turto ir kiekvieno įsipareigojimo procentinę dalį, išreikštą visų įsipareigojimų ir savininko nuosavybės procentais. Apskaičiuojant ir lyginant bendruosius dydžius atitinkamais ataskaitiniais laikotarpiais per dvejus metus iš eilės, galite nustatyti tokias tendencijas kaip grynųjų pinigų mažėjimas ir gautinų sumų balansų didinimas. Finansinio planavimo tikslai gali apimti ir jūsų gautinų sumų surinkimo politikos stiprinimą ir griežtesnes kredito suteikimo gaires.

Apyvarta ir efektyvumas

Veiklos sąnaudų ir apyvartos santykiai yra labai svarbūs siekiant padėti jums įvertinti, kaip efektyviai jūsų verslas naudoja turtą ir valdo įsipareigojimus. Veiklos sąnaudų santykis lygina veiklos sąnaudas, tokias kaip nuoma, atsargų pirkimas ir reklama, su pardavimo pajamomis. Nors žemas santykis rodo, kad jūsų verslas sėkmingai valdo išlaidas, didelis santykis rodo, kad reikia ištaisyti vykstančius finansinius planus.

Apyvartos rodikliams paprastai reikia gilesnės analizės, o tiek nepaprastai didelių, tiek mažų rodiklių, kurie kelia susirūpinimą. Pavyzdžiui, didelis atsargų apyvartos santykis rodo, kad reikia peržiūrėti atsargų biudžetą, nes jūsų verslas gali prarasti pardavimus dėl dažnų atsargų.

Pinigai ir likvidumas

Pinigų ir likvidumo rodikliai padeda nustatyti, ar galite sau leisti investuoti į ilgalaikį turtą ar ilgalaikį verslo augimą. Dabartinis ir apyvartinio kapitalo santykis yra naudingas vertinant, ar jūsų verslas turi pakankamai likvidumo, kad galėtų sumokėti už kasdienines ir trumpalaikes skolas. Pavyzdžiui, dabartinis santykis lygina trumpalaikius turtą su trumpalaikiais įsipareigojimais. 3–1 santykis rodo, kad jūsų verslas yra pakankamai likvidus. Šiuo metu galite pradėti įtraukti kapitalo ar rinkos investicijas į savo finansinį planą.