Veiklos stebėjimo metodai

Organizacijos, kurios seka jų veiklą, gali pagerinti savo darbuotojų efektyvumą ir padidinti jų veiklos efektyvumą. Tačiau gali būti sunku žinoti, ką stebėti, atsižvelgiant į įmonės apdorotų sąnaudų ir rezultatų skaičių. Yra keletas pagrindinių stebėjimo metodų, kuriuos vadovybė gali naudoti darbuotojo ir organizacinės veiklos vertinimui.

Veiklos apžvalgos

Standartizuoti veiklos rezultatų apžvalgos lapai leidžia vadovams stebėti, kaip laikui bėgant įvykdomi darbuotojų tikslai, ir siekti veiklos tikslų. Be vadybinių reitingų, daugelyje formų darbuotojai turi galimybę įvertinti savo veiklą, o tai palengvina abiejų šalių diskusijas. Veiklos apžvalgos lapo kategorijos gali apimti viską nuo asmeninių įgūdžių iki klaidų lygio ir klientų skundų. Veiklos apžvalgos lapai yra subjektyvūs, tačiau yra perspektyvi priemonė stebėti našumą ir gali būti saugomi popierine arba skaitmenine forma.

Tarpusavio vertinimas

Paprastai bendraamžiai turi nuomones apie savo kolegų darbą, todėl kai kurie subjektai įgyvendino tarpusavio vertinimus. Vertinimai stebimi lapuose arba duomenų bazėje ir yra vertingas atsiliepimų šaltinis darbuotojams ir jų vadovams. Vertinimus galima stebėti keliais ataskaitiniais laikotarpiais, kad būtų galima nustatyti tendencijų duomenis, kurie padeda nustatyti palankius ir nepalankius elgesio modelius. Nors tarpusavio vertinimai yra subjektyvūs ir linkę į šališkumą, jie vis dar yra perspektyvi priemonė įvertinti ir stebėti darbuotojų darbą.

Prietaisų skydai

Daugelis kompanijų naudoja standartizuotas prietaisų skydus, kad galėtų stebėti organizacijos ar departamento veiklą. Prietaisų skyduose gali būti įvairių rodiklių, kurie priklauso nuo pagrindinių proceso rodiklių ar kritinių sėkmės veiksnių, kuriuos organizacija nori įvertinti. Apskaitos skyriui prietaisų skydai gali apimti žurnalų įrašų, suderinimų ir sąskaitų apdorojimo klaidų lygį. Gamybos skyriui gali būti atliekos ir defektų lygis tarp kitų efektyvumo įvertinimų. Prietaisų skydai leidžia verslo lyderiams ir darbuotojams objektyviai sekti jų rezultatus.

Kliento balsas

Darbuotojų skundų stebėjimas yra svarbus kokybės užtikrinimui, todėl daugelis įmonių seka kliento balsą. Stebėjimo mechanizmai skiriasi, tačiau gali apimti „Excel“ skaičiuokles arba duomenų bazes, skirtas produktų ar paslaugų gedimams fiksuoti. Žurnale kliento balsas gali apimti tokias kategorijas kaip gramatika ar rašybos klaidos. Ji taip pat gali apimti redakcines ar turinio nuostatas, kurios yra svarbios išlaikant ir augant skaitytojams. Klientų skundų ir preferencijų stebėjimas leidžia verslo lyderiams koreguoti operacijas ir patenkinti klientų poreikius.